دانسیته نمای باتری خودرو

دانسیته نمای باتری خودرو​

گوی دانسیمتر با داشتن دانسیته مشخص و دقیق، وضعیت عملکردی باتری را مشخص می‌کند. دانسیته الکترولیت باتری در حدود ۱.۲۸  گرم بر سانتی‌متر مکعب بوده که پس از شارژ و دشارژ پیاپی باتری این مقدار به‌تدریج کاهش می‌یابد.

گوی دانسیته نما دارای دانسیته در حدود ۱.۲۲ گرم بر سانتی‌متر مکعب بوده و تا زمانی که باتری قابلیت شارژ پذیری خود را حفظ کند و دانسیته اسید باتری از ۱.۲۲ کمتر نشود، این گوی با رنگ سبز فسفری  بر روی الکترولیت باتری شناور بوده و قابل‌مشاهده است. و زمانی که باتری قابلیت شارژ خود را از دست می‌دهد این گوی از آن الکترولیت سنگین‌تر شده، به ته آن سقوط می‌کند و دیگر قابل‌مشاهده نیست و رنگ سیاه نمایان می شود و در هنگامی که سطح الکترولیت به صورت محسوسی کاهش می یابد و نیاز به اضافه کردن آب مقطر می باشد، رنگ سفید مشاهده می شود.

ویژگی های محصول:

  • تخمین ظرفیت باتری با یک نگاه
  • نشان دادن سطح الکترولیت پایین
  • کاهش تقاضا برای تست OVC (Open Circuit voltage

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.