History

تاریخچه

شرکت آریسا بسپار پارس، متشکل از دانش آموختگان دانشگاه شریف، از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را در زمینه ی تولید محصولاتی بر پایه ی پلیمرهای مهندسی، با هدف تامین نیاز کشور و بومی سازی این محصولات و گسترش فعالیت­های صنعتی دانش محور، آغاز نموده است.

این شرکت از سال ۱۳۹۷ در مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه شریف مستقر گردید تا بتواند تعامل خوبی با جامعه علمی کشور داشته باشد. شرکت آریسا بسپار پارس تا کنون موفق به تولید چهار محصول دانش بنیان شامل چسب های حرارتی درگریدهای متنوع با برند ARISATACK، قرص شعله پوش باتری سرب اسیدی با برند ARISAFLAME، گوی دانسیته نمای باتری خودرو با برند ARISAMAGIC و آمیزه های مهندسی خودرو با برند ARISA-CM شده است.